Implementatie van KPI’s van de milieupijler

Duurzaamheidsprestatie-indicatoren

Sustainability performance indicators adapted from (Hristov & Chirico, 2019).

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Volgens de Verenigde Naties zijn “de Sustainable Development Goals (SDG’s), ook bekend als de Global Goals, in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen als een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle mensen vrede en welvaart genieten.

De 17 SDG’s zijn geïntegreerd – ze erkennen dat actie op het ene gebied de resultaten op andere gebieden zal beïnvloeden, en dat ontwikkeling sociale, economische en ecologische duurzaamheid in evenwicht moet brengen ” (Verenigde Naties, 2023)

KPI's voor milieubeheersystemen

Environmental Management Systems (EMAS) gedefinieerd als “een manier voor organisaties om sociale, ecologische en economische bedrijfsdoelen te bereiken. EMAS is een belangrijk instrument voor duurzame organisatieontwikkeling (Gianni et al., 2017)”. “Ze kunnen worden gebruikt als een benchmark, duurzame textielproductie en milieubeheer en auditsysteem” (Maletic et al., 2015)

Te implementeren milieumanagementsystemen

  • ISO 14001
  • EMAS
Translate »