Slotopmerkingen

  • Het Triple Bottom Line Sustainability Business Model is belangrijk omdat alleen door tegelijkertijd rekening te houden met de sociale, ecologische en financiële gevolgen van haar beslissingen, een organisatie haar levensvatbaarheid op lange termijn kan waarborgen.
  • Organisaties kunnen de SMART-aanpak gebruiken om geleidelijk de ladder van de zes duurzaamheidsniveaus te beklimmen.
  • Het is een goede gewoonte om in termen van “thema’s” na te denken over wat ze in elke pijler willen bereiken.
Translate »