Sociale duurzaamheid: de sociale component van duurzaamheid

Social Sustainability is bedoeld om een stabiele samenleving mogelijk te maken waarin alle leden met gelijke rechten kunnen deelnemen. Het draagt bij tot de waarborging van de menselijke waardigheid, alsmede van de arbeids- en mensenrechten.

Kmo’s waar mensen werken, bieden hen werk en sociale omgevingen. Daarom speelt de werkplek een centrale rol in sociale duurzaamheid. Het verwijst bijvoorbeeld naar aspecten als:

  • naleving van arbeidsrechten,
  • sociale normen en
  • veiligheid en gezondheid van werknemers ook op de werkplek ge├»mplementeerd.

Binnen het MKB is het doel: gelijke kansen, eerlijke lonen en behandeling voor iedereen.

Translate ┬╗