Sociale duurzaamheid in het MKB: implementatiemogelijkheden

KPI's - Interne sociale maatregelen binnen het MKB kunnen zijn:

A) Met betrekking tot motivatie en participatie kunnen de volgende vragen helpen bij het vinden van mogelijkheden:

 • Is het salaris eerlijk en concurrerend?
 • Biedt het bedrijf werkzekerheid?
 • Zijn er flexibele werktijdmodellen?
 • Biedt de KMO een goede werksfeer?
 • Krijgen medewerkers lof en erkenning?
 • Worden medewerkers uitgenodigd voor beoordelingsgesprekken?

B) Met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen kunnen de volgende vragen helpen bij het vinden van mogelijkheden:

 • Is er gelijk loon voor gelijk werk?
 • Zijn er gelijke kansen voor iedereen?
 • Leeft het bedrijf diversiteit?
 • Heeft het bedrijf een stevig antidiscriminatiebeleid?

Interne sociale maatregelen binnen het bedrijf

C) Met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk kunnen de volgende vragen helpen bij het vinden van mogelijkheden: :

 • Zijn er maatregelen om werknemers te beschermen tegen arbeidsongevallen?
 • Krijgen werknemers training in maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk?
 • Wordt er een risicobeoordeling van de werkplek uitgevoerd?
 • Worden ongevallen en hun oorzaken geregistreerd en geëvalueerd?

D) Met betrekking tot training en ontwikkeling van personeel kunnen de volgende vragen helpen bij het vinden van mogelijkheden:

 • Hoe worden nieuwe medewerkers aan het werk gezet, geaccepteerd en opgeleid?
 • Blijft het bedrijf leerlingen in dienst nemen?
 • Biedt het bedrijf opleidingen aan voor zijn werknemers?
 • Zijn er opleidingsprogramma’s die op alle hiërarchische niveaus worden gepromoot?

Sociale maatregelen naar buiten het bedrijf kunnen

A) Met betrekking tot sociale betrokkenheid kunnen de volgende vragen helpen bij het vinden van mogelijkheden:

 • Werkt het bedrijf samen met instellingen en/of sponsor voor de uitvoering van diverse evenementen?
 • Besteedt het bedrijf aandacht aan de leefomstandigheden van omliggende gemeenschappen, aan de gezondheid / veiligheid van hun klanten?
 • Worden ethische bedrijfspraktijken geïmplementeerd en toegepast?
 • Worden de voorschriften inzake gegevensbescherming nageleefd?

B) Met betrekking tot duurzaam inkopen, externe supply chains &marketing kunnen de volgende vragen helpen bij het vinden van mogelijkheden:

 • Doet het bedrijf aan duurzame inkoop en sociale duurzaamheid met externe partners?
 • Onderhoudt het bedrijf langdurige partnerschappen?
 • Wordt passende productinformatie verstrekt door marketingcampagnes?
Translate »