Voordelen van KPI’s van de milieupijler

Het belang van aanpassing van milieubeheersystemen

De belangrijkste voordelen voor organisaties die een milieubeheersysteem implementeren zijn (Banerjee, 2001):

  • minder afval
  • Kostenbesparingen
  • verbetering van product en kwaliteit

Impact van de milieuthema's op een bedrijf

Milieurisico’s kunnen ook een negatieve impact hebben op een bedrijf en zijn bedrijfsmodellen:

De twee belangrijkste categorieën risico’s zijn geassocieerd met:

  • Fysieke risico’s= als gevolg van extreem weer, overstromingen, droogte en langetermijneffecten zoals temperatuurveranderingen, biodiversiteitsveranderingen en veranderingen in het opbrengstvermogen van gebieden en bodem
  • Risico’s verbonden aan de transformatie naar een klimaatbestendige economie=marktrisico’s in de vorm van veranderingen in de vraag als gevolg van een verschuiving naar klimaatneutrale leveranciers en producten, politieke risico’s van de invoering van verplichte energie-efficiëntievoorschriften, koolstofbelastingen, energieprijsstijgingen en technologische risico’s zoals de migratie naar klimaatvriendelijkere aandrijfsystemen
Translate »